Website van Menzis COA Administratie


Welkom op de website van Menzis COA Administratie (MCA).
Op deze website vindt u alle informatie over onze organisatie en over de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA). De RZA is de regeling die per 1 januari 2009 de medische zorg voor asielzoekers reguleert. Ook kunt u formulieren en machtigingen downloaden en antwoord vinden op veelgestelde vragen. We zijn u graag van dienst.


 

Bevestiging tandartsafspraak asielzoekers voortaan per
e-mail

 

Het maken van een tandartsafspraak met asielzoekers wordt vereenvoudigd. Het gebruik van het zogenaamde ‘Toegeleidingsformulier’ wordt afgeschaft. Voortaan bevestigt de GC A Praktijklijn, dat de afspraken voor in azc’s verblijvende asielzoekers regelt, deze per ‘gewone’ e-mail.

 

De afschaffing van het formulier betekent ook dat er vooraf minder gegevens worden uitgewisseld. In de bevestigingsmail van de GC A Praktijklijn staan voortaan alleen nog persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, coa-zorgnummer) en tijdstip van de afspraak. De taal die de patiënt spreekt, een beschrijving van de klacht en antwoord op een aantal medische vragen worden voortaan weggelaten.

 

De e-mail aan de tandarts gaat tegelijk ook naar de receptie op de COA-locatie waar de asielzoeker verblijft. Bij de receptie kan deze de afspraakbevestiging ophalen.

 

Het nieuwe, vereenvoudigde procedé is tot stand gekomen in samenwerking met de KNMT. De nieuwe werkwijze heeft tot doel het verlichten van de werkdruk bij GC A Praktijklijn, vanwege het grote aantal asielzoekers momenteel, met behoud van die informatie die voor de tandarts nodig is voor het maken van een afspraak.

 

Meer informatie over het maken van een tandartsafspraak leest u hier.

 


 

Overeenkomst aanvragen bij MCA

 

MCA vergoedt alleen zorg geleverd door gecontracteerde zorgaanbieders. Vanwege de specifieke doelgroep, contracteren we voor de RZA per COA opvanglocatie een beperkt aantal zorgaanbieders.

 

Meer informatie over het aanvragen van een overeenkomst kunt u hier vinden.

 


 

Wijziging aanspraak op bril vanaf 1 december 2015


Asielzoekers kunnen vanaf 1 december 2015 pas vanaf 6 weken na inschrijving in de RZA aanspraak maken op een bril.

Vanwege de hoge instroom van asielzoekers en het te kort aan opvangplaatsen, verhuizen asielzoekers in het begin van de asielprocedure regelmatig. Om te voorkomen dat bestelde brillen vanwege verhuizingen niet opgehaald worden, hebben we besloten een wachttijd van 6 weken in te stellen voor vergoeding van een bril. Meer informatie over de aanspraak op een bril kunt u hier vinden. 

Contractering jeugdhulp voor asielzoekers 2016-2017

 

MCA is 29 oktober 2015 gestart met de contractering voor de jeugdhulp voor asielzoekers 2016-2017. Dit betreft niet de contractering voor 2015. Deze contractering is direct verlopen en de betrokken partijen hebben hiervoor reeds een contract ontvangen. JeugdGGZ en JeugdzorgPlus maken geen deel uit van deze contracteringVoor vragen over de contractering van 2015 kunt u mailen naar jeugdhulp@rzasielzoekers.nl

 

De contractering voor 2016-2017 wordt (in tegenstelling tot de contractering van 2015)  breed uitgezet waarbij MCA gebruik maakt van Tendertool Negometrix. Aanbieders die een contract willen verwerven verzoeken wij hun gegevens aan te leveren via Negometrix.

 

Klik hier om uw gegevens aan te leveren.

 

Inhoudelijke vragen en suggesties met betrekking tot de contractering kunnen uitsluitend gesteld worden door deze in te dienen  via de 'Vraag en Antwoord module' van Negometrix. Hierdoor zijn alle aanbieders  op hetzelfde moment voorzien van dezelfde informatie.

 

Technische vragen met betrekking tot het Negometrix platform kunnen gesteld worden door contact op te nemen met de servicedesk van Negometrix.
Deze zijn elke werkdag tussen 8:00 - 18:00 uur te bereiken.

 

Het inkoopteam jeugdhulp 2016-2017 wenst u veel succes!
 

 

 

 

Over MCA

Menzis COA
Administratie
(MCA) is als
opdrachtnemer namens Menzis verantwoordelijk voor de gehele organisatie van beschikbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg aan asielzoekers zoals bepaald in de Regeling Zorg Asielzoekers.

Lees meer »

 

Regeling Zorg Asielzoekers

Wilt u weten wat er vergoed wordt voor asielzoekers? Download hier de RZA voor 2016.  

 

Direct contact

Hulp of advies nodig?
U kunt op verschillende
manieren contact met
ons opnemen.

Lees meer »

 

Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A) 

GC A is voor asielzoekers het eerste aanspreekpunt voor medische zorg.  
U kunt hen bereiken via: 
088 - 112 2 112: GC A Praktijklijn
(Voor 'zittend ziekenvervoer'
kies voor optie 3).
Website: www.gcasielzoekers.nl

 

Nieuwsbrief

Klik hier om op de hoogte blijven over de zorg voor asielzoekers.