Tolk nodig?

Inzet tolken door Livewords 

De inzet van tolken voor asielzoekers blijft vooralsnog vergoed door de overheid. Voor iedere asielzoeker, herkenbaar verzekerd bij de RZA via zijn zorgpas, kan een tolk geboekt worden via Livewords. Livewords is de nieuwe naam van Concorde. Het telefoonnummer is : 020 – 820 28 92 
Livewords zal de gemaakte kosten van uw tolkendienst rechtstreeks declareren bij COA.

 

Let op: U dient altijd het COA zorgnummer van de asielzoeker te vermelden, alleen dan zijn er voor u geen kosten verbonden aan de Tolkdienst.

 

We willen u erop attenderen dat tolkendiensten zoveel mogelijk ad hoc telefonisch aangevraagd dienen te worden, en locatiediensten alleen in geval van absolute noodzaak.

 

Livewords heeft een handleiding en een stroomschema gemaakt waarop u aanvullende informatie kunt vinden. Deze kunt u hier downloaden.

 

Goede communicatie belangrijk

MCA en COA vinden het erg belangrijk dat zorgverleners van tolken gebruik maken. Zeker nu asielzoekers steeds korter de procedure doorlopen kan er niet verwacht worden dat zij voldoende Nederlands spreken en verstaan. Een professionele tolk is daarom van groot belang om tot een goede diagnose en behandeling te komen.

Doel van de inzet van een tolk

Het doel van de inzet van een tolk is het in begrijpelijke taal kunnen communiceren met een cliënt.

Beleid

Livewords, verzorgt tolk- en vertaaldiensten in meer dan 130 verschillende talen. De diensten van Livewords zijn voor alle zorginstellingen, voor asielzoekers, 'kosteloos'. De vergoeding van tolk- en vertaaldiensten voor asielzoekers valt onder de verantwoordelijkheid van het Rijk.

Bij het aanvragen van een tolk- of vertaaldienst voor een asielzoeker is het voor Livewords belangrijk om een COA-zorgnummer te hebben, ook wel het zorgpasnummer. Dit nummer staat op de zorgpas van de cliënt/patiënt.

Wanneer wordt er een tolk gebruikt?

Wanneer een zorgverlener niet met de cliënt in een begrijpelijke taal kan communiceren. De cliënt moet immers toestemming geven voor de behandeling. De zorgverlener stelt zelf vast, op basis van zijn of haar professionele inschatting, of een tolkendienst gewenst is.

Waarom is een professionele tolk zo belangrijk?

Tolken is een vak. Een tolk is neutraal en onafhankelijk en heeft een beroepsgeheim. Een familielid dat als tolk optreedt, is vaak emotioneel betrokken of heeft indirect belang bij de zaak. Ook kunnen de klachten van de patiënt in de taboesfeer verkeren en wil de cliënt daar in het bijzijn van een familielid niet over praten. Gebruik in geen geval een kind als tolk. Een kind mag niet belast worden met deze verantwoordelijkheden.

Benodigde materialen

Voor een telefonische tolkdienst heeft u een telefoon met luidsprekerfunctie nodig. Ook een rustige ruimte is zeer bevorderlijk voor het verloop van het gesprek.

Contactgegevens

Livewords

Burgemeester Haspelslaan 15

1181 NB Amstelveen

Tel: 020 – 820 28 92

Email: Tolken.servicedesk@livewords.com

 


 

 

Over MCA

Menzis COA
Administratie
(MCA) is als
opdrachtnemer namens Menzis verantwoordelijk voor de gehele organisatie van beschikbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg aan asielzoekers zoals bepaald in de Regeling Zorg Asielzoekers.

Lees meer »

 

Regeling Zorg Asielzoekers

Wilt u weten wat er vergoed wordt voor asielzoekers? Download hier de RZA voor 2017.  

 

Direct contact

Hulp of advies nodig?
U kunt op verschillende
manieren contact met
ons opnemen.

Lees meer »

 

Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A) 

GC A is voor asielzoekers het eerste aanspreekpunt voor medische zorg.  
U kunt hen bereiken via: 
088 - 112 2 112: GC A Praktijklijn
(Voor 'zittend ziekenvervoer'
kies voor optie 3).
Website: www.gcasielzoekers.nl

 

Nieuwsbrief

Klik hier om op de hoogte blijven over de zorg voor asielzoekers.