Cookiepolicy

Deze website valt onder de verantwoordelijkheid van Menzis COA BV. Alle inhoud welke door Menzis COA BV wordt gecommuniceerd is met zorg vastgesteld. Dit geldt voor de website, email nieuwsbrief, mailingen en alle overige uitingen.
 
Menzis COA BV is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de verkregen informatie. Wij staan niet garant voor het feit of alle informatie compleet, accuraat en actueel is. Alle uitingen vanuit Menzis COA BV worden beschermd door het auteursrecht. De uitingen zijn alleen bestemd voor de geadresseerde of de bezoeker van de website. Niets uit deze uitingen mag op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, tenzij schriftelijk toestemming is verleend. Het beeldmerk van Menzis COA BV is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt ook voor alle beelden op deze website.

Website & Cookies

We willen graag dat mensen die onze website bezoeken, het een duidelijke en goede website vinden. Daarom verzamelen we informatie over bijvoorbeeld welke browser door de bezoekers gebruikt is, klikgedrag, tijdstip van het bezoek aan de website en hoe vaak de website wordt bezocht. Deze informatie is niet terug te leiden naar een bepaald persoon.
   
Als u onze website bezoekt kunnen wij automatisch informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie. Een cookie is een heel klein bestandje dat opgeslagen wordt op uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Via cookies kunnen wij u automatisch bij een volgend bezoek aan de website herkennen. Cookies helpen om de inhoud van onze website beter af te stemmen op wat u wilt. Als u een cookie accepteert, blijft deze cookie in uw computer staan, tenzij u de cookie verwijdert. Het verwijderen van cookies kan het gebruik van onze website beperken. 


Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over onze cookiepolicy dan kunt u contact met ons opnemen.. 


Wijzigen van deze disclaimer

 
Menzis COA BV houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 15 november 2014.