Organisatie Gezondheidszorg Asielzoekers

De medische zorg voor asielzoekers wordt sinds 1 januari 2009 georganiseerd door Menzis COA Administratie (MCA). MCA verzorgt de landelijke inkoop en contractering, machtigingsaanvragen, declaratieverwerking en polisadministratie, financieel beheer en ook het beheer van deze website. Menzis heeft voor de organisatie van huisartsenzorg een eerstelijns Gezondheidscentrum voor Asielzoekers (GC A) ingericht. De zorg wordt geleverd vanuit de opvanglocaties. 24-uurs bereikbaarheid is geregeld via de GC A Praktijklijn.

Over de RZA

Asielzoekers die in de centrale opvang verblijven van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben, net als ieder ander, vergelijkbare toegang tot de gezondheidszorg: zij kunnen bijvoorbeeld naar de huisarts, de verloskundige of het ziekenhuis.

Het verstrekkingenpakket van de RZA komt grotendeels overeen met het verstrekkingenpakket van de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg en de Jeugdwet. De asielzoeker kan ook aanspraak maken op een aantal onderdelen uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De aanspraak op vergoeding van zorg is voor asielzoekers vastgelegd in de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA). Dat document kunt u hieronder downloaden voor 2016 en 2017.

  


Regeling Zorg Asielzoekers 2017 

 


Regeling Zorg Asielzoekers 2016 

 

Bijlagen bij de Regeling Zorg Asielzoekers

Bij Regeling Zorg Asielzoekers horen enkele bijlagen. Een aantal daarvan kunt u hieronder rechtstreeks downloaden.

Factsheet Gezondheidszorg voor asielzoekers 

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), GGD Nederland en Menzis COA Administratie hebben in samenwerking met het Gezondheidscentrum Asielzoekers een factsheet uitgebracht over de zorgketen rondom asielzoekers in Nederland. De zorg betreft zowel de publieke gezondheidszorg door de lokale GGD’en als de reguliere zorg door de verschillende ketenpartners in de zorg.

De factsheet, die is vernieuwd in 2015, geeft op hoofdlijnen aan hoe de zorg georganiseerd is en wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de betrokken partijen. 

 

Factsheet Gezondheidszorg Asielzoekers

(versie 2017)

 

 

 

 

 

 

Over MCA

Menzis COA
Administratie
(MCA) is als
opdrachtnemer namens Menzis verantwoordelijk voor de gehele organisatie van beschikbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg aan asielzoekers zoals bepaald in de Regeling Zorg Asielzoekers.

Lees meer »

 

Regeling Zorg Asielzoekers

Wilt u weten wat er vergoed wordt voor asielzoekers? Download hier de RZA voor 2017.  

 

Direct contact

Hulp of advies nodig?
U kunt op verschillende
manieren contact met
ons opnemen.

Lees meer »

 

Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A) 

GC A is voor asielzoekers het eerste aanspreekpunt voor medische zorg.  
U kunt hen bereiken via: 
088 - 112 2 112: GC A Praktijklijn
(Voor 'zittend ziekenvervoer'
kies voor optie 3).
Website: www.gcasielzoekers.nl

 

Nieuwsbrief

Klik hier om op de hoogte blijven over de zorg voor asielzoekers.