Wie zijn wij en wat doen wij?


MCA

Menzis COA Administratie (MCA), regelt de gezondheidszorg voor asielzoekers in Nederland. Wij doen dat vanuit onze kernwaarden: menselijk, voor elkaar en daadkrachtig. Wij zorgen voor de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van zorg, waarbij wij efficiënt omgaan met zorgkosten. MCA heeft een contract met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor het organiseren van alle zorg waarop een asielzoeker aanspraak kan doen, vanuit de Regeling Zorg Asielzoekers.

Regeling Zorg Asielzoekers (RZA)

MCA TeamDe Regeling Zorg Asielzoekers is een natura-regeling en beschrijft de zorg en de voorwaarden van alle zorgsoorten waar een asielzoeker recht op heeft. De RZA bevat nagenoeg alle zorg, zoals ook in de Basisverzekering voor Nederlanders is opgenomen.  Daarnaast kent de RZA  aanvullende zorg, gericht op de doelgroep,  zoals  Mondzorg voor volwassenen en Algemeen Maatschappelijk Werk.
MCA is goed bereikbaar voor zowel de asielzoeker, zijn vertegenwoordiger als voor de zorgaanbieder. Een team van contractmanagers, zorginkopers, controllers, beleidsmedewerkers en administratief medewerkers werken in samenwerking  met Menzis aan het organiseren van goede zorg met oog voor de kosten. MCA werkt uitsluitend met gecontracteerde zorgaanbieders.


Het MCA team

Bep SnelderHet team van MCA b.v. bestaat uit 20 medewerkers. Dat zijn vaste medewerkers en uitzendkrachten. In verband met de constante groei en krimp van het aantal asielzoekers moet de organisatie van de zorg en het team daaromheen zeer flexibel zijn. Het team wordt aangestuurd door manager Bep Snelder, die ondersteund wordt door haar beleidsmedewerkers.

Twee Controllers en een medewerker financiële administratie zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de zorgkosten, voor het leveren van managementinformatie , regelen van afrekeningen met zorgaanbieders en het verwerken van facturen. Ook voor declaraties van zorgaanbieders zijn dagelijks medewerkers actief. 
Het team Administratie houdt zich bezig met de telefonische bereikbaarheid, het geven van informatie aan asielzoekers en woonbegeleiders over de RZA en de vergoedingen en met het verwerken van aanvragen voor machtigingen. MCA is elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar.

Zorginkoop

Het team Zorginkoop draagt zorg voor het opstellen van zorginkoopbeleid, speciaal voor de doelgroep asielzoekers.  Dit team bestaat uit 2 contractmanagers, 3 zorginkopers en een ondersteuner zorginkoop. MCA koopt deels  de zorg zelf in, deels wordt er meegelift op de afspraken die Menzis met zorgaanbieders maakt , zoals met ziekenhuizen voor de medisch specialistische zorg. Toch blijven er wel verschillen met de reguliere zorg.

MCA TeamHet is de taak van het zorginkoopteam om het zorginkoopbeleid MCA en de afspraken met het COA om te zetten in zorgcontracten en deze tijdig te verzenden. Als het contract getekend is door de zorgaanbieder kan er zorg geleverd worden en kan er ook gedeclareerd en betaald worden.
 

 
 

 

 

Over MCA

Menzis COA
Administratie
(MCA) is als
opdrachtnemer namens Menzis verantwoordelijk voor de gehele organisatie van beschikbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg aan asielzoekers zoals bepaald in de Regeling Zorg Asielzoekers.

Lees meer »

 

Regeling Zorg Asielzoekers

Wilt u weten wat er vergoed wordt voor asielzoekers? Download hier de RZA voor 2017.  

 

Direct contact

Hulp of advies nodig?
U kunt op verschillende
manieren contact met
ons opnemen.

Lees meer »

 

Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A) 

GC A is voor asielzoekers het eerste aanspreekpunt voor medische zorg.  
U kunt hen bereiken via: 
088 - 112 2 112: GC A Praktijklijn
(Voor 'zittend ziekenvervoer'
kies voor optie 3).
Website: www.gcasielzoekers.nl

 

Nieuwsbrief

Klik hier om op de hoogte blijven over de zorg voor asielzoekers.