Digitaal aanvragen indicatie advies


Vanaf heden kunt u in plaats van het schriftelijke aanvraagformulier "Ondersteuning, langdurige zorg en jeugdhulp' ook een digitale aanvraag indienen. Dit kan voor alle aanvragen die door SCIOPENG worden beoordeeld. Dit gaat als volgt:


1) U vult onderstaand formulier in

2) U ontvangt van ons via email een kopie van uw aanvraag en een link naar de upload pagina van MCA

3) Het gedeelte ter ondertekening print u uit en voorziet u van handtekening(en)

4) U scant deze pagina of maakt hier een foto van

5) U gaat naar de upload pagina van MCA en verstuurt de scan of foto samen met de andere documenten die u ons als bijlage wilt sturen

 6) U krijgt de bevestiging dat de upload gelukt is en SCIOPENG neemt uw aanvraag in behandeling


 

Aanvraag DOT bij TBC

Indien u een aanvraag doet voor DOT bij tbc, dan kunt u dit nu nog alleen schriftelijk indienen en dit formulier rechtstreeks opsturen naar Menzis COA Administratie, t.a.v. afdeling machtigingen, Postbus 405, 6700 AK Wageningen, T: 088 112 21 21, M: machtigingen@rzasielzoekers.nl. 

 

Indicatieadvies en machtiging

SCIOPENG onderzoekt op welke zorg u aanspraak kunt maken, hoeveel zorg dit is en hoe lang. Deze informatie wordt in een indicatieadvies gezet. Menzis COA Administratie (MCA) geeft bij een positief advies een machtiging voor de zorg af. MCA behoudt zich het recht voor om in bepaalde situaties van het advies af te wijken. De zorgaanbieder die de zorg gaat uitvoeren ontvangt het indicatieadvies en de machtiging binnen 6 weken na het indienen van uw aanvraag. Bij een negatief advies ontvangt u binnen 6 weken een afwijzing.

 

Complete aanvraag

Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag, is het belangrijk dat deze compleet is. Indien het aanvraagformulier niet volledig is ingevuld en/of niet is ondertekend door u of uw gemachtigde, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. De aanvraag wordt dan retour gestuurd met het verzoek de aanvullende informatie aan te leveren. De afhandeling van uw aanvraag loopt hierdoor vertraging op.

Verplichtingen van u als zorgvrager

Het aanvragen van zorg brengt ook verplichtingen met zich mee voor u als zorgvrager. Er wordt van u verwacht dat u afspraken maakt met uw zorgaanbieder over het tijdstip en de plaats waar u de zorg ontvangt en dat u deze afspraken nakomt. Het is ook van belang dat u wijzigingen of verhuizingen tijdig doorgeeft aan uw zorgaanbieder.

 

Is onderstaand formulier niet zichtbaar?

Klik dan op de link Digitaal aanvragen indicatie advies  

 

 

Over MCA

Menzis COA
Administratie
(MCA) is als
opdrachtnemer namens Menzis verantwoordelijk voor de gehele organisatie van beschikbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg aan asielzoekers zoals bepaald in de Regeling Zorg Asielzoekers.

Lees meer »

 

Regeling Zorg Asielzoekers

Wilt u weten wat er vergoed wordt voor asielzoekers? Download hier de RZA voor 2017.  

 

Direct contact

Hulp of advies nodig?
U kunt op verschillende
manieren contact met
ons opnemen.

Lees meer »

 

Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A) 

GC A is voor asielzoekers het eerste aanspreekpunt voor medische zorg.  
U kunt hen bereiken via: 
088 - 112 2 112: GC A Praktijklijn
(Voor 'zittend ziekenvervoer'
kies voor optie 3).
Website: www.gcasielzoekers.nl

 

Nieuwsbrief

Klik hier om op de hoogte blijven over de zorg voor asielzoekers.