Convenant GGZ

 

Convenant GGZ

In 2014 hebben we een start gemaakt met het organiseren van bijeenkomsten met ketenpartners om verbeterpunten te benoemen en daarmee een kwaliteitsslag in de GGZ aan asielzoekers te bereiken. Het doel is een optimaal samenwerkende GGZ keten met kwalitatief goede en transparante zorg.

 

De ambitie van het convenant is elkaar te verbinden aan afspraken die leiden tot een optimale samenwerking bij het versterken van de psychische gezondheid van en het leveren van GGZ-zorg aan asielzoekers.

 

In het convenant zijn daarom 13 afspraken gemaakt die we in werkgroepen willen gaan realiseren. Het convenant kunt u hieronder downloaden.


Inmiddels hebben we de twee werkgroepbijeenkomsten achter de rug. De verslagen van deze dagen kunt u hieronder downloaden.

 

Download hier:


Wilt u mee doen in de werkgroepen of heeft u vragen dan kunt u terecht bij MCA: GGZCure.COA@menzis.nl